Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ITA
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายบุญธรรม กี่สุ้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 17)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใชัจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางการจ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ (ดู : 52)
ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 41)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 10)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยศรีราม ม.3 ตำบลในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 13)
ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 50)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
 
รับมอบเกียรติบัตรองค์กรที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดีบดี (A)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมอาชีพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
5 ธันวาคม 2555
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
5 ธันวาคม 2556
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
5 ธันวาคม 2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในเตาคัพ ครั้งที่ 16 ปี 2558
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ “ท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ รดน้ำของพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ (ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการการมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในเตาคัพ ประจำปี 2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการครอบครัวเรียนรู้นำสู่ท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการครอบครัวสุขสันต์เรารักวันอาทิตย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้ฟูทรัพยากรป่าไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ทำแซนวิช ปี 2558
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดู : 50)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 192)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฯ (ดู : 174)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สุสานหอย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ่อเจ็ดลูก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกยูงทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำปู่เจ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs